Square root
VBT
Calculator
magnet

Phan T

18 tháng 1 2022 07:26

câu hỏi

2.(3-x)-24=96


29

3


Điện M

18 tháng 1 2022 12:39

2.(3-x)=96+24 2.(3-x)=120 (3-x)=120÷2 3-x=60 x=3-60 x=-57

Kanon K

21 tháng 1 2022 13:39

x=-57

Gaster Đ

24 tháng 1 2022 12:23

2/3 số đó

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp e vs ạ bài biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai ạ

3

Được xác nhận