Square root
VBT
Calculator
magnet

Trần Q

24 tháng 11 2022 14:20

câu hỏi

2/3+4/5

2/3+4/5


5

1


Tokoyami T

25 tháng 11 2022 10:48

<p>2/3+4/5</p><p>=10/15+12/15</p><p>=17/15</p>

2/3+4/5

=10/15+12/15

=17/15

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Bằng mấy Vậy

12

Lihat jawaban (1)

Cho hai số thực a,b thòa măn a ≤ b. Chừng minh rằng: 2015a−2016≤2015b−2016

2

Được xác nhận