Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

23 tháng 6 2023 01:47

câu hỏi

2/3 + 3/4 + 4/5

2/3 + 3/4 + 4/5

 


17

2


Nguyennhuy N

24 tháng 6 2023 06:06

<h1>2/3+3/4+4/5 = 40/60 + 45/60 + 48/60</h1><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; = 143/60 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</p>

2/3+3/4+4/5 = 40/60 + 45/60 + 48/60

                                    = 143/60                                  

Le T

24 tháng 6 2023 14:55

<p>2,216 😄😄😅</p>

2,216 😄😄😅

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

8111×9380

1

Lihat jawaban (1)

Mình chưa thấy đáp án đúng ạ

21

Được xác nhận