Square root
VBT
Calculator
magnet

RobloxPlays G

15 tháng 10 2020 08:42

câu hỏi

2+2mũ2+2mũ3...+2mũ40


4

1


RobloxPlays G

15 tháng 10 2020 08:43

Đề bài lại B=2+2mũ2+2mũ3...+2mũ40

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

2x + 12 = 28 xin hay giup to

1

Lihat jawaban (1)