Square root
VBT
Calculator
magnet

Đỗ V

02 tháng 11 2022 11:40

câu hỏi

2:2×78-57+85×(35+65)


5

1


Ngọc P

03 tháng 11 2022 13:38

<p>2÷2×78−58+85×(35+65)=</p><p>2÷2×78−57+85×100=</p><p>1×78−57+8500=</p><p>78−57+8500=</p><p>21+8500=</p><p>8521</p>

2÷2×78−58+85×(35+65)=

2÷2×78−57+85×100=

1×78−57+8500=

78−57+8500=

21+8500=

8521

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

đại yêu ai

3

Lihat jawaban (1)