Square root
VBT
Calculator
magnet

Âu P

24 tháng 12 2019 00:35

câu hỏi

2^2.3^1 - (1^2012 + 2012^0) : |2|


0

1


Nguyễn N

24 tháng 12 2019 14:00

=2^2.3^1-(1+1):|2| =2^2.3^1-0:2 =4.3-0:2 =12-0 =12

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Quy tắc dấu ngoặc

16

Lihat jawaban (2)