Square root
VBT
Calculator
magnet

Arisu A

23 tháng 4 2023 04:11

câu hỏi

2/1x3+2/3x5+2/5x7+2/7x9


4

1


Ngọc M

24 tháng 4 2023 15:30

<p>1×3+2=5 &nbsp;; 3×5+2=17 &nbsp;;5×7+2 = 37 &nbsp; ; 7×9 = 63</p><p>Mình tự tính nhẩm nha</p>

1×3+2=5  ; 3×5+2=17  ;5×7+2 = 37   ; 7×9 = 63

Mình tự tính nhẩm nha

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

2764,056 : 12,72

3

Lihat jawaban (2)