Square root
VBT
Calculator
magnet

Anh N

09 tháng 1 2020 13:57

câu hỏi

1hình thang có đáy bé là 12cm, đáy lớn 18cm.Khi kéo dài dáy lớn 3cm thì diện tích tăng thêm 12cm vuông.Tính diện tích hình thang ban đầu


2

2


LêGiaBảo L

10 tháng 1 2020 14:23

độ dài đường cao là: 12:3=4(cm) diện tích hình thang là: (12+18)×4÷2=60(cm2) đáp số: 60 cm2

Sói C

10 tháng 1 2020 15:39

Ta thấy phần diện tích tăng thêm là hình tam giác có đáy là 3cm và chiều cao bằng chiều cao hình thang. Vậy chiều cao hình tam giác hay hình thang là : 12 x 2 : 3 = 8(cm) Diện tích hình thang ban đầu là : (12+18)×8:2=120(cm2) Đáp số : 120 cm2

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

một cửa hàng bỏ ra 150 000 đồng tiền vốn mua một chiếc áo .biết khi bán chiếc áo đó cửa hàng lãi 8% .hỏi cửa hàng bán chiếc áo đó với giá bao nhiêu tiền

3

Lihat jawaban (2)