Square root
VBT
Calculator
magnet

Minh T

02 tháng 12 2019 11:00

câu hỏi

1999 thuộc thế kỷ,.............., thiên niên kỷ........... năm 2019 thuộc thế kỷ,................., thiên niên kỷ........... vì sao


6

1


Nguyễn G

24 tháng 11 2020 12:36

1999 thuộc thế kỷ 20, thiên niên kỷ thứ 2. 2019 thuộc thế kỷ 21, thiên niên kỷ thứ 3. Vì để tính thế kỷ thì cứ 100 năm là 1 thế kỷ vậy năm đó có 4 số thì lấy HAI SỐ ĐẦU cộng 2 năm đó có 3 số thì lấy số ĐẦU TIÊN cộng 1. Cách tính thiên niên kỷ là cứ 1000 năm là 1 thiên niên kỷ vậy lấy số đầu cộng 1.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

nhà nuoc van van ra roi nhu the nao

3

Được xác nhận

kiến phương Bắc liên tục đàn áp các cuộc khởi nghĩa của nhân dân ta nói lên điều gì?

0

Lihat jawaban (1)