Square root
VBT
Calculator
magnet

Tuandung N

21 tháng 10 2019 06:16

câu hỏi

1999×1999-1998×2000


1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher193

University of Pedagogy

08 tháng 1 2023 11:08

Được xác nhận

<p><br>Xin chào em <strong>Tuandung N</strong>,&nbsp;<br>Đáp án cho câu hỏi của em là: 1<br><br>Đây là một bài tập thuộc Chương trình toán 8, bài hằng đẳng thức đáng nhớ<br>Bài giải chi tiết:<br>1999×1999-1998×2000 (1)</p><p>Đặt a = 1999</p><p>(1)= a*a - (a+1)(a-1) = a^2 - (a^2 -1) = a^2 - a^2 + 1 = 1</p><p><br>Kết luận: đáp án chính xác là 1<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.<br>&nbsp;</p>


Xin chào em Tuandung N
Đáp án cho câu hỏi của em là: 1

Đây là một bài tập thuộc Chương trình toán 8, bài hằng đẳng thức đáng nhớ
Bài giải chi tiết:
1999×1999-1998×2000 (1)

Đặt a = 1999

(1)= a*a - (a+1)(a-1) = a^2 - (a^2 -1) = a^2 - a^2 + 1 = 1


Kết luận: đáp án chính xác là 1
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.
 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Trên tia Ox Cho hai điểm A B sao cho ma = 6 cm b = 8 cm a tính AB Gọi K là trung điểm của am Trên tia đối X của tia MN lấy điểm C sao cho Ac = 9 Hỏi M là trung điểm của đoạn thẳng ac không vì sao

0

Lihat jawaban (1)