Square root
VBT
Calculator
magnet

Đỗ T

Yêu cầu 5 ngày trước

câu hỏi

1991•25•4


1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher78

University of Pedagogy

Đã được trả lời 5 ngày trước

Được xác nhận

<p>Xin chào Đỗ T .</p><p>Đây là câu hỏi thuộc toán 6 chương số nguyên</p><p>Lời giải chi tiết:</p><p>1991.25.4</p><p>=1991.100</p><p>=199100</p><p>Hãy đặt thêm câu hỏi cho Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào Đỗ T .

Đây là câu hỏi thuộc toán 6 chương số nguyên

Lời giải chi tiết:

1991.25.4

=1991.100

=199100

Hãy đặt thêm câu hỏi cho Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

C=((2x)/(2x^(2)−5x+3)−5/(2x−3)):(3+2/(1−x)) b) Tìm GTNN của C với x∈Z

1

Được xác nhận