Square root
VBT
Calculator
magnet

Ly P

17 tháng 9 2022 08:30

câu hỏi

19/ Tách CO2 tinh khiết ra khỏi hỗn hợp gồm CO2 , hơi nước , khí HCl .


11

1

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

17 tháng 9 2022 14:43

Được xác nhận

<p>Xin chào em Ly P,</p><p>Đây là bài tập thuộc Chương Đại cương về kim loại</p><p>Bài giải chi tiết : &nbsp;</p><p>Để tách CO<sub>2</sub> ra hỏi hỗn hợp thì ta không dùng các hóa chất phản ứng được với CO<sub>2</sub> như các dung dịch kiềm (KOH, NaOH...) và các muối cacbonat như Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>, K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub><br>Dẫn hỗn hợp khí và hơi nước qua NaHCO<sub>3</sub> thì HCl tan trong nước tạo thành dung dịch HCl, dung dịch HCl phản ứng với NaHCO<sub>3</sub> tạo khí CO<sub>2</sub>.<br>Khí đi ra khỏi bình gồm CO<sub>2</sub> và H<sub>2</sub>O. Dẫn các khí đó qua bình đựng P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> dư thì hơi H<sub>2</sub>O được giữ lại, ta thu được khí CO<sub>2</sub>.</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!&nbsp;</p><p>Cảm ơn em</p>

Xin chào em Ly P,

Đây là bài tập thuộc Chương Đại cương về kim loại

Bài giải chi tiết :  

Để tách CO2 ra hỏi hỗn hợp thì ta không dùng các hóa chất phản ứng được với CO2 như các dung dịch kiềm (KOH, NaOH...) và các muối cacbonat như Na2CO3, K2CO3
Dẫn hỗn hợp khí và hơi nước qua NaHCO3 thì HCl tan trong nước tạo thành dung dịch HCl, dung dịch HCl phản ứng với NaHCO3 tạo khí CO2.
Khí đi ra khỏi bình gồm CO2 và H2O. Dẫn các khí đó qua bình đựng P2O5 dư thì hơi H2O được giữ lại, ta thu được khí CO2.

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! 

Cảm ơn em

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 80 : Cho nguyên tố có Z = 17, nó có hoá trị cao nhất với oxi là : A. 3 B. 5 C. 7 D. 8

3

Được xác nhận