Square root
VBT
Calculator
magnet

Ly K

08 tháng 4 2020 12:12

câu hỏi

19,72 chia 5,8 bằng bao nhiêu vậy


1

2


Ngọc N

09 tháng 4 2020 01:40

19,72 : 5,8 = 3,4

Ly K

15 tháng 9 2020 12:07

thank you

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

50×50 ÷46 = bao nhiêu ?

41

Lihat jawaban (6)