Square root
VBT
Calculator
magnet

Tú N

25 tháng 8 2022 02:57

câu hỏi

187-(24-5.3)^2

alt

7

1

Được xác nhận

R. Roboteacher78

University of Pedagogy

25 tháng 8 2022 06:25

Được xác nhận

Xin chào Tú N. Đậy là câu hỏi thuộc toán 7 chương 1 bài 4 Lời giải chi tiết: lời giải chi tiết được thực hiện ở hình bên dưới. Hãy đặt thêm nhều câu hỏi cho Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm số tự nhiên x thỏa mãn: a) 16x+40=10.3^(2)+5.(1+2+3)

12

Được xác nhận