Square root
VBT
Calculator
magnet

BLINK N

03 tháng 1 2020 01:42

câu hỏi

180000g bằng bao nhiêu newton ạ?


1

4


Di T

06 tháng 1 2020 12:45

bằng 1800 N

Hoàng N

04 tháng 1 2020 02:55

Bằng 180N thì phải

Thanh H

05 tháng 1 2020 05:04

TÓM TẮT : 180000g=180kg P=? N GIẢI Trọng lượng của vật là : P=10.m=10.180=1800N

Quyên N

08 tháng 1 2020 11:53

1800Newton

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

viết Phương trình chứ của phản ứng hóa học sắt tác dụng với oxi trong điều kiện nhiệt độ cao tạo ra sắt 3 o xít

2

Lihat jawaban (1)

tính điện trở của sợi dây nikelin dài 2m tiết diện 0,04 mm² và có điện trở suất 0,40.10-⁶ Ωm

1

Được xác nhận