Square root
VBT
Calculator
magnet

Thảo H

09 tháng 12 2019 01:58

câu hỏi

18×(x-16)=18


0

2


Khải T

09 tháng 12 2019 06:54

x–16=18:18 x–16=1 x=16+1 X=17 vậy x=17

Khuyên N

25 tháng 12 2019 14:54

x-16=18÷18 x-16=1 x =1+16 x =17

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tính P=1/2.9+1/3.12+1/4.15+...+1/50.153

10

Lihat jawaban (1)