Square root
VBT
Calculator
magnet

Ngân H

08 tháng 12 2022 12:17

câu hỏi

18,5: 7,4

18,5: 7,4


2

1


Nguyễn T

08 tháng 12 2022 22:45

Kết quả là 2,5 đó bạn

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

20020÷200

2

Lihat jawaban (1)