Square root
VBT
Calculator
magnet

Hà H

08 tháng 4 2020 08:13

câu hỏi

18:2-5:2+4+10:4=


2

7


Bùi L

08 tháng 4 2020 14:51

4

N. Ngọcanh

08 tháng 4 2020 10:18

Bạn kiểm tra lại đề bài nhé, 5 : 2 với 10 : 4 không có trong các bảng chia đã học nè! 🤣

Nguyễn H

08 tháng 4 2020 14:57

4

Trần H

08 tháng 4 2020 15:27

4

Hạnh N

14 tháng 4 2020 15:07

=4

Nguyenxuangmail020688 N

15 tháng 4 2020 01:05

4

Heat S

06 tháng 5 2020 06:11

4

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

6×9 bằng mấy zậy?:^

32

Lihat jawaban (7)