Square root
VBT
Calculator
magnet

Lê N

16 tháng 6 2023 13:56

câu hỏi

179-100 nhiêu v

179-100 nhiêu v


14

2


Hoàng K

16 tháng 6 2023 14:19

<p>=79</p><p>&nbsp;</p>

=79

 

An N

19 tháng 6 2023 13:22

<p>179-100=79</p>

179-100=79

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp mình giải câu này với

43

Lihat jawaban (2)

Tìm các cặp sổ tự nhiên (a;b) thỏa mãn; a) a⋅b=5.

3

Được xác nhận