Square root
VBT
Calculator
magnet

Hien N

07 tháng 4 2020 03:32

câu hỏi

175-x=-25 giải Sao vậy


0

1


Phạm Đ

09 tháng 4 2020 01:37

175 - x = -25 x = 175 - (-25) x = 200

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

5.(x-1)-4.(x-2)=-|-32|

0

Lihat jawaban (1)