Square root
VBT
Calculator
magnet

Min G

25 tháng 12 2019 09:04

câu hỏi

1724 - x ÷ 11 = 6835


0

1


Bùi C

19 tháng 1 2020 09:53

x= 8609

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

mảnh vườn hình bình hành có độ dài đáy là 1 m 2 cm chiều cao là 13 độ dài đáy Tính diện tích mảnh vườn đó

0

Lihat jawaban (1)