Square root
VBT
Calculator
magnet

Bợn K

04 tháng 4 2020 09:58

câu hỏi

17 tấn 52 kg =........yến 12 tấn 36 = .........tạ


0

1


Ngọc N

07 tháng 4 2020 01:50

(1 tấn = 100 yến 1 yến = 10kg 1 tấn = 10 tạ 1 tạ = 100kg) 17 tấn 52 kg = 1705,2 yến 12 tấn 36 kg = 120,36 tạ

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

theo dõi mk đi, mình theo dõi lại 😃😃😃😃

9

Lihat jawaban (2)