Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

26 tháng 10 2022 00:08

câu hỏi

15x³y : 9x²=?

15x³y : 9x²=?


6

1

Được xác nhận

R. Roboteacher79

University of Pedagogy

26 tháng 10 2022 01:29

Được xác nhận

<p>Xin chào em <strong>Nguyễn T</strong>,<br>Đây là một bài thuộc Toán 8.<br>Bài giải chi tiết:</p><p>15x³y : 9x²= 5/3xy<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Nguyễn T,
Đây là một bài thuộc Toán 8.
Bài giải chi tiết:

15x³y : 9x²= 5/3xy
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!
Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Câu hỏi tương tự

Hàm số y=x^(3)+2ax^(2)+4bx−2018,(a,b∈R) đạt cực trị tại x=−1. Khi đó hiệu a−b là (A). −1. (B). 4/3. (c). 3/4. (D). −3/4.

7

Được xác nhận