Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn H

13 tháng 4 2020 08:32

câu hỏi

1500÷y+10=786


0

1


Nam B

15 tháng 4 2020 14:48

1500÷y=786-10 1500÷y=776 y=1500÷776 y=1,932989691 mấy bài này chắc mấy đứa tự cho hả chứ nhà trường ai cho bài vầy 👿👿👿

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

đọc số 999 666

0

Lihat jawaban (1)