Square root
VBT
Calculator
magnet

Trúc V

16 tháng 12 2022 02:29

câu hỏi

15-x=7-(-2)

15-x=7-(-2)

alt

8

3

Được xác nhận

R. Roboteacher193

University of Pedagogy

16 tháng 12 2022 05:55

Được xác nhận

<p><br>Xin chào em <strong>Trúc V</strong>,&nbsp;<br>Đáp án cho câu hỏi của em là: 6<br><br>Đây là một bài tập thuộc Chương trình toán lớp 6<br>Bài giải chi tiết:<br>15 - x = 7 - (-2)</p><p>&lt;=&gt; 15 - x = 7 + 2</p><p>&lt;=&gt; 15-x = 9</p><p>&lt;=&gt; -x = 9-15</p><p>&lt;=&gt; -x = -6</p><p>&lt;=&gt; x = 6<br>Kết luận: đáp án chính xác là 6<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.<br>&nbsp;</p>


Xin chào em Trúc V
Đáp án cho câu hỏi của em là: 6

Đây là một bài tập thuộc Chương trình toán lớp 6
Bài giải chi tiết:
15 - x = 7 - (-2)

<=> 15 - x = 7 + 2

<=> 15-x = 9

<=> -x = 9-15

<=> -x = -6

<=> x = 6
Kết luận: đáp án chính xác là 6
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.
 

Tường V

16 tháng 12 2022 05:38

<p>15- x = 7 - (-2)</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; x = &nbsp;9</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; x = 15 - 9</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; x = 6</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</p>

15- x = 7 - (-2)

        x =  9

        x = 15 - 9

        x = 6

       

Quynh A

16 tháng 12 2022 08:38

<p>15-x= 7- (-2)</p><p>15 - x = 7 + 2</p><p>15 - x = 9</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;x = 15-9</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;x = 6<br>&nbsp;</p>

15-x= 7- (-2)

15 - x = 7 + 2

15 - x = 9

         x = 15-9

         x = 6
 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Giải các bất phơng trình: c) (2x−6)/(x+2)&gt;0

0

Được xác nhận