Square root
VBT
Calculator
magnet

Ly P

17 tháng 9 2022 08:30

câu hỏi

15/ Làm sạch Al2O3 có lẫn Fe2O3 và SiO2 .?


4

1

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

18 tháng 9 2022 03:24

Được xác nhận

<p>Xin chào em Ly P,</p><p>Đây là bài tập thuộc chương Đại cương về Kim loại</p><p>Bài giải chi tiết :&nbsp;</p><p>Dùng dung dịch NaOH để hòa tan Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> tạo AlO<sub>2</sub><sup>–</sup>; sau đó thổi CO<sub>2</sub> và dung dịch thì xuất hiện Al(OH)<sub>3</sub> kết tủa. Nung lên sẽ thu được lượng Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> như ban đầu.</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!&nbsp;</p><p>Cảm ơn em</p>

Xin chào em Ly P,

Đây là bài tập thuộc chương Đại cương về Kim loại

Bài giải chi tiết : 

Dùng dung dịch NaOH để hòa tan Al2O3 tạo AlO2; sau đó thổi CO2 và dung dịch thì xuất hiện Al(OH)3 kết tủa. Nung lên sẽ thu được lượng Al2O3 như ban đầu.

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! 

Cảm ơn em

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 318 : Vai trò của chất xúc tác : A. chỉ làm tăng tốc độ phản ứng thuận. B. chỉ làm tăng tốc độ phản ứng nghịch. C. làm tăng tốc độ cả phản ứng thuận và phản ứng nghịch nhưng làm tốc độ phản ứng thuận tăng nhanh hơn phản ứng nghịch. D. làm tăng tốc độ của các phản ứng thuận nghịch và phản ứng nghịch như nhau.

1

Được xác nhận