Square root
VBT
Calculator
magnet

Hoàng T

01 tháng 9 2021 09:35

câu hỏi

147giây=…phút …giây


16

2


Minh V

02 tháng 9 2021 03:06

2 phút 27 giây

SALLY S

03 tháng 9 2021 10:05

2 phút 27 giây nha

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

một công ty chuyển Thực phẩm vào thành phố có 5 ô tô mỗi ô tô chuyển được 36 tạ và 4 ô tô mỗi ô tô chuyển được 45 tạ hỏi trung bình mỗi ô tô chuyển được bao nhiêu tấn thực phẩm

0

Lihat jawaban (1)