Square root
VBT
Calculator
magnet

Đỗ H

17 tháng 1 2023 15:11

câu hỏi

142+14=

142+14=


18

2


Nguyễn Đ

18 tháng 1 2023 01:44

<p>142+14=156</p><p>&nbsp;</p>

142+14=156

 

Cao B

19 tháng 1 2023 08:24

156

— Hiển thị thêm 1 trả lời

Mary M

18 tháng 1 2023 02:11

<p>142+14=156</p>

142+14=156

Đàm T

18 tháng 1 2023 11:57

142+14=156

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Xác định các tập hợp A∪B,A∖C,A∩B∩C, biết A={x∈R∣−2≤x≤2},B={x∈R∣x≥3},C=(−∞;0).

2

Được xác nhận