Square root
VBT
Calculator
magnet

Hằng N

09 tháng 4 2020 03:03

câu hỏi

14- (40-x)=-27


12

4


Lê N

09 tháng 4 2020 11:22

14-(40-x)=-27 40-x=14-(-27) 40-x=14+27 40-x=41 x=40-41 x=-1

Donki T

13 tháng 4 2020 06:26

🤷🏻‍♀️

Nguyen D

15 tháng 4 2020 01:45

(40-×) =14-(-27) 40-× =41 ×=41-40 ×=1

Yoo B

17 tháng 11 2020 06:40

i don'n know

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

bạn thích con vật gì???😊😊😊

37

Lihat jawaban (7)