Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyen Q

29 tháng 3 2021 12:47

câu hỏi

14/16 có phải bằng 35/40 ko?


5

1


Trịnh N

30 tháng 3 2021 22:42

có. Em rút gọn các phân số thì nó sẽ bằng nhau

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Quy đồng mẫu số các phân số bảy phần năm và tám phần mười một

2

Lihat jawaban (1)