Square root
VBT
Calculator
magnet

Ba C

22 tháng 10 2022 05:05

câu hỏi

139:2

139:2


7

2


Isalie L

22 tháng 10 2022 10:34

69,5.

Tịch N

22 tháng 10 2022 14:16

<p>139 / 2 = 69,5</p>

139 / 2 = 69,5

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Một con ong bay với vận tốc 32km/h. Hỏi con ong bay với quảng đường 50km trong bao lâu

2

Lihat jawaban (1)