Square root
VBT
Calculator
magnet

Tran H

10 tháng 11 2022 10:48

câu hỏi

135× (20+3)

135× (20+3)

 

 

alt

3

1


Linh L

11 tháng 11 2022 13:36

<p>a)135×(20+3)</p><p>=135×23</p><p>=3105</p><p>&nbsp;</p><p>427×(10+8)</p><p>=427×18</p><p>7686</p>

a)135×(20+3)

=135×23

=3105

 

427×(10+8)

=427×18

7686

Lê K

12 tháng 11 2022 15:34

135*(20+3) =135*23 =3105

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

623 + 322

12

Lihat jawaban (2)