Square root
VBT
Calculator
magnet

Hung H

22 tháng 12 2022 13:27

câu hỏi

132-2×(x-4) =46

132-2×(x-4) =46

 


1

1


Phong Đ

22 tháng 12 2022 14:21

<p>2x(x-4)=132-46</p><p>2x(x-4)=84</p><p>x-4=84:2</p><p>x-4=42</p><p>x=42+4</p><p>x=46</p>

2x(x-4)=132-46

2x(x-4)=84

x-4=84:2

x-4=42

x=42+4

x=46

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Hợp chất khí A nặng gấp 2 lần không khí. Khối lượng mol phân tử khí A là bao nhiêuBắt buộc trả lời. Văn bản một dòng.

6

Lihat jawaban (1)