Square root
VBT
Calculator
magnet

Tuyền N

09 tháng 4 2023 22:20

câu hỏi

1313/2828+x=2323/4646


5

2


Hoàng T

12 tháng 4 2023 12:50

<p>1313/2828 + x = 2323/4646</p><p>=&gt; 13/28 + x = 1/2</p><p>=&gt; x = 1/2 - 13/28</p><p>=&gt; x = 14/28 - 13/28</p><p>=&gt; x = 1/28</p><p>Vậy: x = 1/28</p>

1313/2828 + x = 2323/4646

=> 13/28 + x = 1/2

=> x = 1/2 - 13/28

=> x = 14/28 - 13/28

=> x = 1/28

Vậy: x = 1/28

Lã N

15 tháng 4 2023 12:43

<p>Ko biết</p>

Ko biết

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

1+8548584855=?

1

Lihat jawaban (1)