Square root
VBT
Calculator
magnet

Quynh T

21 tháng 12 2019 01:59

câu hỏi

12x-33=ba mủ hai nhân ba mủ ba


0

1


Hana H

21 tháng 12 2019 04:03

ta có : 12x-33=3^2×3^3 12x-33=3^5 12x= 3^5+33 12x = 276 x =276:12 x= 23 Vậy x = 23

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho A = 3/1×4 +3/4×7 + ... + 3/43×46 Chứng minh : A < 1

7

Lihat jawaban (1)