Square root
VBT
Calculator
magnet

Châu C

23 tháng 6 2023 14:53

câu hỏi

125+(-35)+(-65)


10

2


Bảo C

25 tháng 6 2023 01:48

<p>125+(-35)+(-65)</p><p>= 125 + [(-35)+(-65)]</p><p>= 125 + (-100)</p><p>= 125- 100</p><p>= 25</p>

125+(-35)+(-65)

= 125 + [(-35)+(-65)]

= 125 + (-100)

= 125- 100

= 25

Lê H

25 tháng 6 2023 02:45

<p>125+(-35)+(-65)</p><p>= 125 + [(-35)+(-65)]</p><p>= 125 + (-100)</p><p>= 125- 100</p><p>= 25</p>

125+(-35)+(-65)

= 125 + [(-35)+(-65)]

= 125 + (-100)

= 125- 100

= 25

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Giúp tui với: 125a^3+6^2/27

7

Được xác nhận

cho hình chữ nhật abcd(ab&gt;cb),o là giao điểm 2 đường chéo.trên tia đối tia cd lấy điểm e sao cho cd=ce.gọi f là hình chiếu của d trên be,i là giao điểm của ab và cf.k là giao điểm của af và bc. a)c/m:o,k,i thẳng hàng

6

Lihat jawaban (1)