Square root
VBT
Calculator
magnet

Hồ P

17 tháng 12 2022 03:29

câu hỏi

12345×17+23

12345×17+23

alt

31

3

Được xác nhận

R. Roboteacher194

University of Pedagogy

17 tháng 12 2022 07:49

Được xác nhận

Chào em Hồ P, Bài toán này mình chỉ cần áp dụng quy tắc "nhân chia trước, cộng trừ sau" và tính tuần tự từ trái sang phải thôi nhé. Bài giải chi tiết: 12345×17+23= 209865+23= 209888 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi để nhận được sự hỗ trợ của các thầy cô nhà Kiến nhé. Cảm ơn em và chúc em học tốt./.

Đinh T

17 tháng 12 2022 13:43

<p>12345 x17+ 23</p><p>= 209865+23</p><p>= 209888</p>

12345 x17+ 23

= 209865+23

= 209888

David P

18 tháng 12 2022 07:55

<p>12345x17+23</p><p>=(12345x17)+23</p><p>=209865+23</p><p>=209888</p>

12345x17+23

=(12345x17)+23

=209865+23

=209888

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Bài tập 3.4: Tính nhẩm: b) 5. 2022

6

Được xác nhận