Square root
VBT
Calculator
magnet

Huy H

16 tháng 11 2019 05:02

câu hỏi

12345×101


1

5

Được xác nhận

H. Phan

21 tháng 11 2019 07:34

Được xác nhận

12345x101 =12345x(100+1) = 12345x100 +12345x1 =1234500+12345 =1246945.

Nguyễn M

17 tháng 11 2019 02:32

12345×101=101×12345😎

Nguyễn T

16 tháng 11 2019 13:51

1246845

T. Hữu

22 tháng 11 2019 02:00

1234500 + 12345 = 1246845 mà Hanh P

H. Phan

22 tháng 11 2019 02:08

Uk Trần H, mình tính phép cộng cuối cùng bị sai á. Kết quả như bạn nói mới đúng :p

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

45phút chiếm bao nhiêu phần 1giờ

13

Lihat jawaban (31)