Square root
VBT
Calculator
magnet

Toanthithuyet T

03 tháng 10 2022 13:43

câu hỏi

123:5

123:5


4

1

Được xác nhận

R. Roboteacher79

University of Pedagogy

03 tháng 10 2022 14:11

Được xác nhận

<p>Xin chào em Toanthithuyet T,<br>Đây là một bài thuộc Toán 6.<br>Bài giải chi tiết:</p><p>123:5=24,6<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Toanthithuyet T,
Đây là một bài thuộc Toán 6.
Bài giải chi tiết:

123:5=24,6
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!
Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

hai ô tô xuất phát cùng một lúc đi từ Vinh về động lượng xe thứ nhất đi hết 1 giờ 20 phút xe thứ hai đi hết 1 giờ 15 phút tính vận tốc mỗi ô tô biết vận tốc 2 ô tô hơn kém nhau 3 km trên giờ

41

Được xác nhận