Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn H

04 tháng 9 2022 13:46

câu hỏi

123.23 - (-123.22)


2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

04 tháng 9 2022 13:46

Được xác nhận

Xin chào em Nguyễn H, Đây là một bài tập thuộc Chương Số nguyên Bài giải chi tiết: 123.23 - (-123.22) = 123 ( 23+22) = 5535 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm tập hợp H các số tự nhiên chẵn bé hơn hoặc bằng 20

6

Được xác nhận