Square root
VBT
Calculator
magnet

Ha D

15 tháng 11 2021 09:28

câu hỏi

123+1234


4

1


Thao T

17 tháng 11 2021 13:52

bằng 1357

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Một thửa ruộng có chu vi là 140m.Biết chiều dài lớn hơn chiều rộng 10m và biết mỗi mét-vuông thu hoạch được 2 ki-lô-gam lúa.Hỏi trên cả thửa ruộng thu được bao nhiêu tạ thóc?

7

Lihat jawaban (1)