Square root
VBT
Calculator
magnet

Đỗ H

17 tháng 1 2023 15:08

câu hỏi

121+16=

121+16=

alt

12

2


Phan N

18 tháng 1 2023 06:30

<p>121+16=137</p>

121+16=137

Nguyễn T

19 tháng 1 2023 06:02

<p><strong>121+16=137</strong></p>

121+16=137

Lê L

20 tháng 1 2023 12:32

137 nha bạn

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Trung bình cộng của hai số tự nhiên là 123, biết số bé bằng 24. tìm số lớn

30

Được xác nhận