Square root
VBT
Calculator
magnet

Hương G

04 tháng 1 2023 09:02

câu hỏi

121-(118-x)=217

121-(118-x)=217

alt

15

3

Được xác nhận

R. Roboteacher191

University of Pedagogy

04 tháng 1 2023 12:48

Được xác nhận

Xin chào em Đây là một bài tập trong phần tìm x Bài giải chi tiết: Ta có: 118-x = -96 x = 214 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

Ciin C

08 tháng 1 2023 10:36

thanks!!

Trần T

04 tháng 1 2023 13:36

<p>118-x =217-121</p><p>118-x =196</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;x =196 + 118</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;x =314</p>

118-x =217-121

118-x =196

         x =196 + 118

         x =314

Thành L

04 tháng 1 2023 13:53

<p>118-x=121-217</p><p>118-x=-96</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;x=118-(-96)</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;x=214</p>

118-x=121-217

118-x=-96

         x=118-(-96)

         x=214

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Nên ôn môn gì trước khi thi

8

Lihat jawaban (1)