Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn D

30 tháng 11 2019 12:58

câu hỏi

12%của 70 là


0

1


Nguyễn T

01 tháng 12 2019 13:40

12% của 70 là: 70 : 100 × 12 = 8,4

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

một thập kỷ là bao nhiêu năm

3

Lihat jawaban (2)