Square root
VBT
Calculator
magnet

Ha A

04 tháng 12 2019 14:19

câu hỏi

12/8


0

1


Zoker J

05 tháng 12 2019 10:14

12/8=3/2=1,5

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tính f(x) tại x=2

2

Được xác nhận