Square root
VBT
Calculator
magnet

Trân T

15 tháng 8 2020 03:02

câu hỏi

12,75 m/p= ? km/h


5

1


Võ H

20 tháng 8 2020 05:56

0.635km/h

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

một vật có khối lượng 500g rơi từ độ cao 20dm xuống đất. tính công của trọng lực?

2

Lihat jawaban (1)