Square root
VBT
Calculator
magnet

Okto G

12 tháng 11 2019 09:21

câu hỏi

12 -5 + 22 =


0

3


Trần V

12 tháng 11 2019 12:04

12 - 5 + 12 = 29

Trương N

15 tháng 11 2019 12:42

=29

Thu H

17 tháng 11 2019 14:30

kết quả bằng 29

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

1-1???

0

Lihat jawaban (2)