Square root
VBT
Calculator
magnet

Bbi M

20 tháng 9 2022 08:45

câu hỏi

12×18+14×3-252÷7


2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher36

University of Pedagogy

20 tháng 9 2022 12:48

Được xác nhận

<p>Chào em,&nbsp;</p><p>Đây là dạng bài tập thuộc dạng số tự nhiên.&nbsp;</p><p>Bài giải chi tiết:&nbsp;</p><p>&nbsp; &nbsp;12.18 + 14.3 - 252÷7</p><p>= 216 + 42 - 36</p><p>= 222&nbsp;</p><p>Em hãy đặt nhiều câu hỏi hơn trên Kiến Robo để thầy cô hỗ trợ em nhé!</p><p>Cảm ơn em.&nbsp;</p>

Chào em, 

Đây là dạng bài tập thuộc dạng số tự nhiên. 

Bài giải chi tiết: 

   12.18 + 14.3 - 252÷7

= 216 + 42 - 36

= 222 

Em hãy đặt nhiều câu hỏi hơn trên Kiến Robo để thầy cô hỗ trợ em nhé!

Cảm ơn em. 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Giải các phương trinh sau: a) (x−1)^(2)+(x+3)^(2)=2(x−2)(x+1)

0

Được xác nhận