Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễnlinh N

01 tháng 1 2020 00:22

câu hỏi

12-13+14-15+16-17+18-19+20-......-29+30


0

1


Đào T

01 tháng 1 2020 02:42

12-13+14-15+16-17+18-19+20-21+22-23+24-25+26-27+28-29+30 =(12-13)+(14-15)+(16-17)+(18-19)+(20-21)+(22-23)+(24-25)+(26-27)+(28-29)+30 =-1+(-1)+(-1)+(-1)+(-1)+(-1)+(-1)+(-1)+(-1)+30 =-9+30 =21

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tìm tất cả các ước của -5

0

Lihat jawaban (1)