Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

20 tháng 12 2022 05:48

câu hỏi

1125:3 2 +4 3 *125-125:5 2

1125:32+43 *125-125:52


4

1

Được xác nhận

R. Roboteacher191

University of Pedagogy

20 tháng 12 2022 11:19

Được xác nhận

Xin chào em Đây là một bài tập trong phần biểu thức Bài giải chi tiết: Ta có: 1125:3^2+4^3 *125-125:5^2= 125 + 8000 - 5=8120 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

mong cô chỉ ạ

2

Được xác nhận